Vad tänker du på om du hör ordet stödstrumpor? Tänker du kanske på en gammal dam på ett äldreboende? Tänker du kanske på din gamla sjuka mormor som använder stödstrumpor för att öka cirkulationen i benen? I sådant fall ligger inte dina tankar helt långt från verkligheten. Dock används stödstrumpor till så mycket mer än att öka cirkulationen och det är inte heller endast gamla människor som ordineras att bära stödstrumpor.

Stödstrumpor är egentligen ett enklare namn för kompressionsstrumpor, eller antitrombosstrumpor. Om man ska förklara vad stödstrumpor är gör man det enklast genom att beskriva dem som en form av strumpor som används för behandling av olika krämpor eller i förebyggande syfte för att motverka blodpropp eller andra krämpor.

Dess funktion är inte komplicerad, tvärtom mycket simpel, men ack så effektiv. De är konstruerade för att strama åt runt vristen och därmed ge ett ökat tryck. Ju längre upp de kommer, desto mindre tryck lämnar de och ökar därmed blodflödet i benet. Hos en fullt frisk människa sker blodets återflöde genom venerna med hjälp av vadmusklernas muskelpumpar vilket ger en normal cirkulation. Om någon å andra sidan varit sängliggande under en längre period försämras blodets återflöde avsevärt och personen i fråga löper då stor risk att få en blodpropp. Risken att blodets återflöde blir försämrat finns även om en person opereras eller har blivit opererad, även då kan man råka ut för en farlig blodpropp. Användning av stödstrumpor är då en enkel och billig försäkring mot en eventuell blodpropp.

Stödstrumpor och dess funktion

Rätt och slätt kan man förklara stödstrumpors funktion på så sätt att de stimulerar och hjälper vadmuskelpumpens arbete i benet genom att utsätta benen och vaderna för olika tryck, beroende på vilken kompressionsklass den specifika stödstrumpan har. En annan förklaring av deras uppgift är att de ökar det venösa flödet i benet. Ökat venöst tryck i benet minskar nämligen risken för svullnad i vävnaderna.

En enklare beskrivning av stödstrumpor och dess funktion är att de ger ett tryck som i sin tur medför att venernas diameter minskar, då minskad ven-diameter ökar flödeshastigheten.

Nu till kronans baksida. Det är inte helt riskfritt att utsätta en kroppsdel för stort och tillfälligt tryck. Av den simpla anledningen är det alltid en god idé att låta en sjukvårdskunnig person, en läkare eller en sjuksköterska, ge en professionell bedömning av läget innan stödstrumpor används.

De stödstrumpor, eller antitrombosstrumpor som säljs i Sverige är alltid utformade med ett inspektionshål på ovan- eller underdelen av foten. Inspektionshålet finns till för att man, på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna observera och övervaka cirkulationen i benet, foten och vaden och därmed minska risken för komplikationer.

Stödstrumpor och dess klasser

Våra svenska stödstrumpor delas in i separata kompressionsklasser som håller europeisk standard. Dessa olika kompressionsklasser bestäms utifrån hur högt tryck olika stödstrumpor utsätter vaden och benet för och måttet anges i mm Hg.

Stödstrumpor Klass I

Klass I stödstrumpor ger det lättaste trycket som är 15-21 mm Hg. Dessa stödstrumpor används i huvudsak vid enklare trötthetssymtom i benen, tidig venös insufficiens, mindre varicer utan ödem eller trombosprofylax i samband med operation.

Stödstrumpor Klass II

Klass II stödstrumpor är den vanligst förekommande av alla stödstrumpor. Dessa ger normal kompression på 23-32 mm Hg och används huvudsakligen vid svårare trötthetssymtom i benen, venösa bensår, kronisk venös insufficiens, efter operation av varicer, lymfödembehandling eller långvarig behandling av trombos.

Stödstrumpor Klass III och IV

Klass III stödstrumpor ger en kompression på 34-46 mm Hg. Klass IV stödstrumpor är den som ger högst tryck med en kompression på mer än 49 mm Hg. Dessa stödstrumpor används endast vid extremt svåra tillstånd och bör inte användas utan att någon läkarkunnig person gjort en professionell bedömning av just dina besvär.

Kommentarer inaktiverade.